Održan sastanak Projektnog tima projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“

U  Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske održan je sastanak projektnog tima projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“,  koji se realizuje u okviru drugog poziva Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA programa) prekogranične saradnje Republike Srbija i Bosne i Hercegovine

Sastanku su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, vodećeg partnera u realizaciji projektnih praktivnosti, kao i predstavnici partnera iz Republike Srpske – Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove – Inspektorata Republike Srpske i Javna naučnoistraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka.

Teme sastanka projektnog tima su bile analiza sprovedenih i realizovanih aktivnosti u 2021. godini, izveštavanje projektnih partnera o izvršenim obavezama i aktivnostima, dosadašnjoj dinamici projekta, pregled dokumentacije, kao i plan daljih aktivnosti utvrđenih projektom.

Projekat je počeo sa realizacijom 05. aprila 2021. godine i trajaće 18 mjeseci, odnosno do 04. oktobra 2022. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 516.938,13 evra, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 84,99 % ili 439.345,71 evra.

Glavni cilj projekta je poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine unapređivanjem javne službe (administracija, sistem inspekcije i nadzora) u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama, kroz zajedničke inicijative sa obe strane granice, uključujući i stvaranje baza podataka o otpadu, otpadnim vodama i zagađenju životne sredine izazvane divljim deponijama.

Lokacije projektnih aktivnosti u Republici Srpskoj obuhvataju Sremski okrug (Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pećinci) regiju Bijeljina – Zvornik sa pripadajućim jedinicama lokalne samouprave (Bijeljina, Zvornik, Lopare, Ugljevik, Osmaci, Bratunac, Milići, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica i Han Pijesak)

 

Vest preuzeta sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/

3/2/2022 10:21:13 AM