OTVARAJUĆA KONFERENCIJA PROJEKTA – „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“

U petak, 28. maja 2021. godine, u hotelu „Srem“ u Sremskoj Mitrovici, održana je Otvarajuća konferencija projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“, koji se realizuje u okviru Drugog poziva Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Srbija- Bosna i Hercegovina.

Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a partneri su: Ministarstvo za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Republička uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske iz Banja Luke i Javna naučnoistraživačka ustanova Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke.

Otvarajuća konferencija je bila prilika da se na svečan način obeleži početak saradnje na zajedničkim projektnim aktivnostima.

Ispred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine skup je pozdravila podsekretarka Brankica Tabak rečima podrške za uspešnu realizaciju. Ispred projektnih partnera obratili su se Svjetlana Radusin, pomoćnik ministra za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Dragan Mijović, pomoćnik direktora i glavni republički urbanističko – građevinski i ekološki inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske, Banja Luke i Predrag Ilić, direktor Javne naučnoistraživačke ustanove Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke ističući institucionalni i regionalni značaj projekta za svakog partnera.

Nemanja Erceg, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine i menadžer projekta predstavio je značaj projekta, projektne ciljeve, očekivane rezultate i aktivnosti tokom projekta i istakao značaj projekta za podizanje kapaciteta administracije i inspekcije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Projekat je počeo sa realizacijom 05. aprila 2021. godine i trajaće 18 meseci, do 04. oktobra 2022. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 516.938,13 EUR-a, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 84,99 % ili maksimalno 439.345,71 EUR. Glavni cilj projekta je poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine unapređivanjem javne službe (administracija, sistem inspekcije i nadzora) u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Ojačani kapaciteti nadležnih organa za zaštitu životne sredine
  2. Povećana efikasnost inspekcije zaštite životne sredine
  3. Poboljšani sistem monitoringa životne sredine
  4. Poboljšana saradnja sa ekološkim nevladinim organizacijama

Vest preuzeta sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/

1/25/2022 1:27:29 PM