ZATVARAJUĆA KONFERENCIJA PROJEKTA „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u pograničnom regionu“

U petak 23.09.2022. godine u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode održana je zatvarajuća konferencija projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u pograničnom regionu“, koji se realizije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina.

Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a partneri su: Ministarstvo za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Republička uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske iz Banja Luke i Javna naučnoistraživačka ustanova institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke.

Projekat je počeo sa realizacijom 05. aprila 2021. godine i trajaće 18 meseci, do 04. oktobra 2022. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 516.938,13 EUR-a, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 84,99 % ili maksimalno 439.345,71 EUR. Glavni cilj projekta je poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine unapređivanjem javne službe (administracija, sistem inspekcije i nadzora) u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama.

Na zatvarajućoj konferenciji predstavljena je projektna ideja, ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta.

Konferenciju je otvorio menadžer projekta i v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg, koji je istakao značaj projekta za Vojvodinu i Republiku Srpsku i prezentovao projektne ciljeve, aktivnosti i rezultate. Na konferenciji su se obratili i predstavnici partnera na projektu Ministarstva za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove, Inspektorata Republike Srpske i Javne naučnoistraživačke ustanove – Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske. Nakon toga je prezentovana mobilna aplikacija koja je izrađena u okviru projekta u cilju mapiranja divljih deponija i predstavljen je projektni film.

Vest preuzeta sa vebsajta Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/

9/26/2022 12:20:32 PM