OTVARANјE PRVE JAVNE LABORATORIJE ZA OTPAD, VODE I ZEMLjIŠTE U REPUBLICI SRPSKOJ

JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka u srijedu 21.09.2022. godine otvara laboratoriju za vode, zemlјište i otpad Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka.

Ujedno će se organizovati i ekspertski seminar za laboratorijskog osoblјe. Navedeno se organizuje u okviru projekta Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravlјanja otpadom u prekograničnom regionu“ (eng. Upgrading of the waste management public service capacities in cross border regionse)“, a realizuje u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA programa) prekogranične saradnje Republike Srbije (AP Vojvodina) i Republike Srpske, BiH.

Navedeni projekat je odobren 29.12.2020. godine u sklopu Cross-border Programme Serbia-Bosnia and Herzegovina 2014-2020 (2nd Call for Proposals). U sklopu projekta je i opremanje laboratorije Instituta za čvrsti otpad i otpadne vode, uklјučujući i analize zemlјišta (Equipping public laboratory for solid waste and wastewater analyses). Oprema će omogućiti analizu velikog broja parametara u otpadu, zemlјištu, otpadnim vodama i vazduhu.

Navedenim projektom će se uspostaviti prva javna laboratorija u Republici Srpskoj, ali i BiH za čvrsti otpad, vode i zemlјište. Vrijednost opreme, vozila i potrošnog materijala iznosi oko 200.000,00 evra, a Institut je uložio dodatna sredstva u pripremu objekta i kupovinu opreme.

Događaju će prisustvovati predstavnici relevantnih institucija, ministri, pomoćnici ministara i savjetnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstva za polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, partnera na realizaciji projektnih aktivnosti, inspekcije nadležne za zaštitu životne sredine i drugi gosti.

Vest preuzeta sa vebsajta Јаvnа nаučnоistrаživаčkа ustаnоvа “Institut zа zаštitu i еkоlоgiјu Rеpublikе Srpskе“, Bаnjа Lukа: https://www.institutzei.net/sr/4311-2/

9/26/2022 12:13:54 PM