Sastanak projektnog tima u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“

12-13. 05. Banja Luka

Predstavnici pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine učestvovali su na redovnom sastanku Projektnog tima projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“ (Upgrading of the waste management public service capacities in cross border regionse), koji se realizuje se u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA programa) prekogranične saradnje Republike Srbije (AP Vojvodina) i Republike Srpske, BiH. Domaćin sastanka bilo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 12.5.2022. i 13.05.2022. godine.

Sastanak je nastavak aktivnosti Projektnog tima s ciljem da se analizira realizacija projekta u prvoj godini implementacije i izveštavanje projektnih partnera o izvršenim obavezama i aktivnostima. Na sastanku se razgovaralo i o dosadašnjoj dinamici projekta, a izvršen je i pregled dostavljene dokumentacije. Osim toga, na sastanku je utvrđena i dinamika daljih aktivnosti u okviru projektnih komponenti koje će imati za cilj jačanje kapaciteta nadležnih organa za zaštitu životne sredine u Republici Srpskoj i AP Vojvodini, povećanu efikasnost inspekcije zaštite životne sredine, unapređenju sistema monitoringa i saradnje sa ekološkim nevladinim organizacijama u projektnom području.

Vodeći partner (aplikant) na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodina, a partneri u realizaciji projektnih aktivnosti iz Republike Srpske su Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (ko-aplikant 1), Republička uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat Republike Srpske (ko-aplikant 2) i Javna naučnoistraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka (ko-aplikant 3).

Projekat je počeo sa realizacijom 05. aprila 2021. godine i traje do 04. oktobra 2022. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 516.938,13 EUR, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 84,99 % ili 439.345,71 EUR.

Lokacije projektnih aktivnosti Republike Srbije je Sremski okrug (Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pećinci), a u Republici Srpskoj projektne aktivnosti obuhvataju regiju Bijeljina – Zvornik, sa pripadajućim jedinicama lokalne samouprave (Bijeljina, Zvornik, Lopare, Ugljevik, Osmaci, Bratunac, Milići, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica i Han Pijesak).

 

 Vest preuzeta sa internet sajta Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/

5/26/2022 10:21:55 AM