Ekspertski seminar u Bijeljini

U četvrtak 31. marta 2022, u hotelu Ras u Bijeljini, u organizaciji Ministarstva za prostornoo uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske održan je Ekspertski seminar u oblasti zaštite životne sredine u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“, koji se realizuje u okviru drugog poziva Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Srbija- Bosna i Hercegovina.

Na Ekspertskom seminaru prezentovani su ciljevi i regulativa EU u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, principi cirkularne ekonomije, procena rizika i monitoring divljih deponija, kao i primeri pravilnog upravljanja otpadom i regionalnog sistema upravljanja otpadom. Takođe je prezentovan vebsajt projekta, mobilna aplikacija i promotivni spot kao komunikativni elementi projekta za saradnju sa zainteresovanom javnosti.

Ovom događaju su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Uprave za inspekcijske poslove iz Republike Srpske, Inspektorata, Instituta za zaštitu i ekologiju iz Banja Luke, predstavnici partnerskih institucija, predstavnici lokalnih samouparava, javnih i naučnih institucija i drugi.

Projekat je počeo sa realizacijom 05. aprila 2021. godine i trajaće 18 mjeseci, odnosno do 04. oktobra 2022. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 516.938,13 evra, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 84,99 % ili 439.345,71 evra.

Glavni cilj projekta je poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine unapređivanjem javne službe (administracija, sistem inspekcije i nadzora) u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama, kroz zajedničke inicijative sa obe strane granice, uključujući i stvaranje baza podataka o otpadu, otpadnim vodama i zagađenju životne sredine izazvane divljim deponijama.

Lokacije projektnih aktivnosti u Republici Srpskoj obuhvataju Sremski okrug (Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pećinci) regiju Bijeljina – Zvornik sa pripadajućim jedinicama lokalne samouprave (Bijeljina, Zvornik, Lopare, Ugljevik, Osmaci, Bratunac, Milići, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica i Han Pijesak)

Vest preuzeta sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/ekspertski-seminar/

4/4/2022 7:18:18 AM