Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u pograničnom regionu - „Upgrading of waste management public service capacities in cross border region“

Projekat je podnet u okviru drugog poziva programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020. u okviru prioriteta 2.1. Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta

Vodeći aplikant na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a koaplikanti su: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republička administracija za inspekcijske poslove Republike Srpske i Javna naučno istraživačka ustnova Institut za zaštitu i ekologiju iz Banja Luke.

Ugovor o donaciji potpisan je 31.12.2020, a 5.04.2021 je započela implementacija projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi za upravljanje otpadom u prekograničnom regionu“ (Upgrading of the waste management public service capacities in cross border region) koji traje 18 meseci.

Ukupna vrednost projekta je 516,938.13 € dok je vrednost donacije 439.345,71 €, odnosno 84,99% od ukupne vrednosti projekta.

Opšti cilj projekta je: Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta poboljšanjem javne službe (administracija, sistem inspekcije i nadzora) u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama.

Specifični ciljevi su: Povećana efikasnost javnih usluga i praksi u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama kroz zajedničke inicijative sa obe strane granice

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Ojačani kapacitet organa za zaštitu životne sredine
  2. Povećana efikasnost inspektora zaštite životne sredine
  3. Poboljšani sistem monitoringa životne sredine
  4. Poboljšana saradnja sa ekološkim nevladinim organizacijama i građanima.

Projekat "Unapređivanje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu" sufinansira Evropska Unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske Unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske Unije

Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u pograničnom regionu - „Upgrading of waste management public service capacities in cross border region“

Projekat je podnet u okviru drugog poziva programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020. u okviru prioriteta 2.1. Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta

Vodeći aplikant na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a koaplikanti su: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republička administracija za inspekcijske poslove Republike Srpske i Javna naučno istraživačka ustnova Institut za zaštitu i ekologiju iz Banja Luke.

Ugovor o donaciji potpisan je 31.12.2020, a 5.04.2021 je započela implementacija projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi za upravljanje otpadom u prekograničnom regionu“ (Upgrading of the waste management public service capacities in cross border region) koji traje 18 meseci.

Ukupna vrednost projekta je 516,938.13 € dok je vrednost donacije 439.345,71 €, odnosno 84,99% od ukupne vrednosti projekta.

Opšti cilj projekta je: Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta poboljšanjem javne službe (administracija, sistem inspekcije i nadzora) u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama.

Specifični ciljevi su: Povećana efikasnost javnih usluga i praksi u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama kroz zajedničke inicijative sa obe strane granice

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Ojačani kapacitet organa za zaštitu životne sredine
  2. Povećana efikasnost inspektora zaštite životne sredine
  3. Poboljšani sistem monitoringa životne sredine
  4. Poboljšana saradnja sa ekološkim nevladinim organizacijama i građanima.

Projekat "Unapređivanje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu" sufinansira Evropska Unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske Unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske Unije

Partneri

Obaveštenja

ZATVARAJUĆA KONFERENCIJA PROJEKTA „Unapr...
U petak 23.09.2022. godine u Pokrajinskom zavodu z...
OTVARANјE PRVE JAVNE LABORATORIJE ZA OTP...
JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srps...
Sastanak projektnog tima u okviru projek...
12-13. 05. Banja Luka Predstavnici pokrajinskog s...
Sva obaveštenja
Partneri